Ochrana osobních údajů

XY, spol. s r. o., IČO 62245813 prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníků jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a s účinností od 25.5.2018 s nařízením (EU) 2016/679.


Osobní údaje našich návštěvníků

Označením zaškrtávacího políčka nám udělujete souhlas se zpracováním informací z formuláře, o jehož vyplnění žádáme:

  • jména a příjmení,
  • e-mailu,
  • telefonního čísla,

to vše za účelem identifikace a možností následného kontaktování. Zpracování osobních údajů provádíme pouze my a žádný z nich neposkytujeme třetím stranám. Tyto údaje budou zpracovány po dobu 36 měsíců.


Jak upravit nebo vymazat osobní údaje?

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas, který lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na kontaktní údaje společnosti, které naleznete na stránkách www.XY.cz


Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit požadovat po nás jejich výmaz

Poskytnutím informací vyjadřujete svůj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle o tom, že rozumíte zpracování Vašich osobních údajů podle těchto pravidel.